کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

♥♥♥♥♥عاشق تنها♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥عاشق تنها♥♥♥♥♥♥
ܓܨஜღ♥کاش حرفامو میفهمیدی کاش میفهمیدی که من هیچوقت بهت...ܓܨஜღ♥
...


ﭘﺴﺮﮎ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺧﺘﺮﮎِ ﻗﺼﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﺑﺎﻧﻮﯼِ ﻣﻦ
ﺻﺪﺍ ﮐﻦ!
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺹ! ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮ:
ﺟﺎﻧﻢ؟
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯽ ﺑﻼ ... .
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ
ﺑﺨﺮ
ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻦ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﺍ ... .
ﮐﻪ ﺫﻭﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺩﺳﺘﺎﻥِ ﺗﻮﺳﺖ ... .
ﭘﺴﺮﮎ ... .
ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﺭﺍﺯِ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺎﺵ ﮐﻨﻢ:
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﯾﮏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﻫﺎﯼِ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺭنگی ...
اهای رقیب...


اهــــــآی رقـــیــب...

 

یـــــآدت باشـــد...

 

کَــــم حــــــوصلــه ست..

 

ظــاهــرش جــدی...امـــآ دلـــی دارد

 

کــه مهــربــآنی اش بــه وسعـــت

 

یــک اُقــیانــوس اَست!!

 

بَــد قـُـول نیست...امـــآ کــــم می اورد

 

و ســر قــولش نِمـــی مــآند!!

 

هــمیــشه دنبــآل بهـــآنه اسـت...

 

بهـــآنه دَســتـــش نَـــده!!

 

خســــته کــه بــآشــد تنهــآیش بگــذآر!!!

 

اگـــــر نــآرآحتت کـَــــرد...

 

بــِــــــــه لَحــن صــدایش تـــوّجــه نکــن!

 

اَگــــــــــــــر پــشیمانی درآن مــــوج می زد...

 

دیـــــــــگر اصـــــرار بــه عـــذرخواهـــی نَکـــن!!

 

چـــــــــــــون مغــــرور است!!...

 

بـــــه حُــــــــــــــرمت دوست داشتـن

 

غـــرورش رآ نَشکــن!!

 

نــــوازشش کُــن...

 

بــــه نــوازش نیــآز دآرد!!

 

راز دار بــــــآش...همیشــه نیـــآز دآرد

 

خــــــــــودش را خــــــــــآلی کنــد!!

 

اگـــــــــــــر دیــدی لــج کَــرد...

 

عیـــب نــدآرد کـــوتـــآه بیــآ!!

 

چَنـــــــــــد وقـــتی کِــه میگـــذرد

 

خـــود بــه خـــود از کــآرش پشیــمآن می شـــود..

 

ازهمیــن حـــآلا بــــدآن کِـــه...

 

هیــچ وقــت تــو رآ بــه رفیـــق هــآیَش

 

تــرجیح نمی دهــد!!!!!!!

 

امــــــــــآ عصـــبانیتش!!!!

 

خــــودم هـــم هـــنوز بــــآ آن کنــــــــآر نیآمـــدم...

 

شــــــــــآید تــــــــو بتــوآنــــــــــی!!

 

شــــــــآیــــــد...

...


پسر نیازی به ته ریش نداره.....!!!


نیازی به دور بازوی ضخیم نداره


همینكه احساس امنیت كنی تو رابطه كافیه


دختر نیازی به لبای ورم کرده و دماغ سربالا نداره


همینكه قلبش صاف باشه باهات كافیه


ننازید به این چیزا که موندنی نیستــــــــــ

...


لا قل میگذاشتی عرقهای تنت روی تنم خشک میشد


بعد هوس آغوش دیگری را میکردی...

به بعضیا...
46ff1e063bb696e7c163aa02d2c8a830-425به بعضیام باس گف :
 
 عـزیزم ! برפֿـورב مـטּ بآ تو בر حـב شعورتـہ

سڪوتم بـہ פֿـاطر شـפֿـصیت פֿـوבمـہ

وگرنـہ تو פֿـیلے زیر ســوآلـے...


مشروب خوردم


سیگار کشیدم


آرایش غلیظ کردم


لباس تنگ و کوتاه پوشیدم


چرا دیگه دعوام نمیکنی لعنتی؟


نشون بده هنوز همان مردی هستی که روی من غیرت داشت...


اصلا منو یادت هست؟


همون دختر مغروری که با هیچ پسری نبود


همون دختری که میگفتی عاشق معصومیتشی


همون دختر دیروز (هرزه امروز)


شناختی؟؟؟

...
بوسیدن...

گــــــــــــفتم "بوســــــــــــیدن" روبــــــــــــلدی؟

 

از خوشــــــــــــحالی پر درآورد وگفــــــــــــت آره بــــــــــــلدم

 

گفتم: مــــــــــــنو خاطراتــــــــــــمو "ببوــــــــــــس"بزارکنار

 

هررررررررری!!!→❂ ✘ ههههههه اینجوریاست ,,,,

به بعضیـــــــــــا باید گفت...


به بعضیا باید گفت شاخ نشو ...


شما شیر هم که باشی .


ما با کیک میخوریمت ...
...


دستـــگاه مشترک مورد نظـــر...


از دست "لاشـــی بازی" هـــای تو


خامـــوش است...

لطـــفا دیگر تنهـــاش بذار لعـــنتی...!!!

...


پسر گفت… :

واقعا دلیلش را نمی دانم اما می توانم ثابت کنم که دوستت دارم …

دختر گفت …:

اثبات.!.!.؟

نه من فقط دلیل عشقت را می خواهم …

شوهر دوستم به راحتی دلیل دوست داشتنش را برای او توضیح می دهد…

اما تو نمی توانی این کار را بکنی …


پسر گفت …:

خوب …

من تو رو دوست دارم …

چون …

زیبا هستی…

چون…

صدای تو گیراست …

چون…

جذاب و دوست داشتنی هستی…

چون …

باملاحظه و بافکر هستی …

چون …

به من توجه و محبت می کنی …

تو را به خاطر لبخندت …

دوست دارم …

به خاطر تمامی حرکاتت…

دوست دارم …

دختر از سخنان پسر بسیار خشنود شد …

چند روز بعد …

دختر تصادف کرد و به کما رفت…

پسر نامه ای را کنار تخت او گذاشت…

نامه بدین شرح بود …
:
عزیز دلم …

تو رو به خاطر صدای گیرایت دوست دارم …

اکنون دیگر حرف نمی زنی …

پس نمی توانم دوستت داشته باشم …

دوستت دارم …

چون به من توجه و محبت می کنی …

چون اکنون قادر به محبت کردن به من نیستی…

نمی توانم دوستت داشته باشم…

تو را به خاطر لبخندت و تمامی حرکاتت دوست دارم …

آیا اکنون می توانی بخندی …؟

می توانی هیچ حرکتی بکنی …؟

پس دوستت ندارم …

اگر عشق احتیاج به دلیل داشته باشد…

در زمان هایی مثل الان…

هیچ دلیلی برای دوست داشتنت ندارم…

آیا عشق واقعا به دلیل نیاز دار…؟

نه هرگز…

و من هنوز دوستت دارم …
...
دانلود عکس های عاشقانه از دختران تنها

بعضــی وقتـ ها شریـــک تمام دلتنگـیــــــ ها و اشــک ها و خاطراتـــــ فقط یــــ شمارس ........


شــمارهــ ای کهـــ  دسـت و دلـــتـــــ میلرزهــــ وقتیـــ میخوایــــــ بگیریشــــــ!!!


آخرشــــم بیخیـــــال میشیـــــــــ . . . . . . .! !! ! ! ! ! !

کوروش کـــــــــــبیر...


کـــ ـــوروش بهــــ دختــرش نوشتـــ
:

تا وقتیــــــ قلــبـــ عریانـــ کسیـــ را ندیدیــــ بدنتــــ را عریانــــ مکنــــ ,


هــرگــز چشمانتـــــ برایــــ کسیــــ کهــــ معنیـــــ نگاهتــــ را نمیفــفهـــمد گریانــــ مکنــــ ,


قلبتــــ را خالیــــ نگــــهدار اگـــر روزیــــ خواستیــــ کسیــــ را در قلبتــــ جایــــ دهیــــ سعی کن فقط یکــــ نفر باشـــد


و بهــــ او بـــگو : تورا کمـــتر از خـــدا و بیشـــتر از خودم دوست دارم زیـــرا بهـــ خدا اعتقاد و بهـــ تو نیـــاز دارم.

...چــه کســــــــی می گــــــــوید گــــــرانی شــده است؟
دل ربــــودن ارزان...
دل شکــــستن ارزان...
دوســـتی ها،دشـــمنی ها،خیــــانت ارزان...
و دروغ از هـــــمه ارزانتر...
قیـــمــــت عشـــــق چقــــدر کـم شــــده است...
کــــمتر از آب روان...
و چه تخفــیـــف بـــــزرگی خــــورده قیـــــمت هــر انســــــــان!!!Designed By: M-QaLeB & copyright 2012 ♥♥♥♥♥عاشق تنها♥♥♥♥♥♥ :::نیرو گرفته از : MIHANBLOG:::


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic